29. september 2011 åpner Ryaforbindelsen.
30. september starter bompengeinnkrevinga. 

Ryaforbindelsen erstatter fergesambandet Vikran – Larseng. Den vil redusere reisetida for arbeidspendling og fritidsreiser mellom Tromsø og Malangshalvøya. Kommunikasjonen internt i Tromsø kommune og mellom Tromsø-området og Balsfjord vil også bli bedre.

NB! I forbindelse med omklassifisering av vegnettet og den nye forvaltningsreformen (1.1 2010) er riksveg 858 nå fylkesveg 858.