Fra 1. september er det mulig å tegne avtale om bompengeinnkreving på Ryaforbindelsen.

Ryaforbindelsen åpner 29. september og er dermed foregangsprosjekt for bompengeinnkreving i Troms. Det har imidlertid vært drivstoffavgift i Tromsø i flere år - og Tromsøbrua som åpnet i 1960, hadde avgift. Men det er første gang det innføres automatisk bompengeinnkreving i Troms.