Det er 20 år siden de første utredningene om Ryaforbindelsen startet. 26.mars var derfor en merkedag for alle som var møtt opp. Endelig er det klart for anleggsarbeidene. Representanter fra Ryaforbindelsen AS, lokalbefolkninga, Mesta som er entreprenør, finansierende bank, Sparebank 1 og Statens vegvesen var tilstede. Det ble holdt taler, kontrakt ble underskrevet, første spadetak ble tatt - og det ble servert lapskaus og kaffe og kaker.