Bygging av funksjonelle og sikre parkeringsplasser for sykkel er en del Statens vegvesens samlede tilrettelegging for å gjøre sykkel mer attraktivt som framkomstmiddel.