Følgende prosjektet inngikk i pakken:

 • E18 Eik–Vestfold grense (åpnet i 1995)
 • E134 Drammen–Mjøndalen (åpnet i oktober 2001)
 • E18 Høvik–Frydenhaug (ny motorvegbru) (åpnet november 2006/september 2007)
 • Etterbrukstiltak Bragernes (ferdigstilt høsten 2004)
 • Rv. 283 Sentrumsring Drammen
  - Sentrumsring parsell Bragernes (åpnet august 2002)
  - Kreftings gate (åpnet i november 2006)
  - Øvre Sund bru (åpnet i september 2011)
 • Fv. 319 Tørkop–Eik (under planlegging)
 • Hovedvegsystem for sykkel (ferdigstilt i 2005)
 • Tilfartsveg vest/Tilfartsveg Konnerud (tidligere kalt "Konnerudnedføringen") (Under planlegging)


Diskusjonen rundt gjennomgangstrafikken i Drammensområdet har pågått siden 1960-tallet. Prinsippene i Vegpakke Drammen ble godkjent av Stortinget i 1993. En revidert avtale om Vegpakke Drammen ble inngått mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og Statens vegvesen i 2000.