Følgende prosjektet inngikk i pakken:


Diskusjonen rundt gjennomgangstrafikken i Drammensområdet har pågått siden 1960-tallet. Prinsippene i Vegpakke Drammen ble godkjent av Stortinget i 1993. En revidert avtale om Vegpakke Drammen ble inngått mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og Statens vegvesen i 2000.