De internasjonale klassene A, B, C, D og E har hovedsakelig samme innhold i dag som da de ble innført i Norge i 1979. Klassene A1 (lett motorsykkel), C1 (lett lastebil) og D1 (minibuss) ble innført i 1997. Klassene AM (moped) og A2 (mellomtung motorsykkel) ble innført januar 2013.

Ble førerkortet ditt utstedt før 2005, kan du ha mer omfattende førerrettigheter enn hvis førerkortet ditt ble utstedt i 2005 eller senere.

Bytter du til nytt førerkort i dag, får du påført de utvidede rettighetene med nasjonale tallkoder og markering av de nasjonale førerkortklassene ST (snøscooter, traktor).

De nasjonale klassene og kodene gjelder for kjøring i Norge, og du kan ikke regne med at de blir akseptert ved kjøring i utlandet.

Vogntogkombinasjon med registrert totalvekt over 3 500 kg (for eksempel klasse BE) kan utløse krav til løyve for godstransport og kjøre- og hviletid.