Statens vegvesen skal på vegne av Trøndelag fylkeskommune bygge 2,7 kilometer ny fv. 6312 (tidligere fv. 14) i Roan kommune. Ny veg skal erstatte en veldig rasutsatt strekning.

Fredag 25. januar inngikk Statens vegvesen og Implenia AS en kontrakt om utbygging av ny veg i Roan. Prosjektet består av 1,1 kilometer veg i dagen og to tunneler; Måviktunnelen (920 meter) og Berfjordtunnelen (670 meter), totalt 2,7 kilometer. Kontrakten har en verdi på 227,6 millioner kroner, og er finansiert med såkalte rassikringsmidler.

- Dagens veg langs Berfjorden er svært rasutsatt. Fjellsidene langs fjorden er høye og bratte. Derfor blir mye av den nye vegen lagt i tunnel, forklarer byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen.

Starter opp i februar

- Entreprenøren begynner å rigge seg til i februar og kommer til å starte med tunnelene i mars/april. Statens vegvesen og Implenia vil avholde et informasjonsmøte om prosjektet i Roan i løpet av våren, sier Ellingsen.

Den nye vegen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2020.

Få SMS ved stengt veg i anleggsperioden

- Vi har behov for å stenge fv. 6312 i perioder mens anleggsarbeidet pågår. For å varsle om stengingene og anleggsarbeidet for øvrig bruker vi SMS-varsel. Vi fortsetter å bruke varselet som ble brukt i prosjektet Sumstad-Helfjorden. Alle de som tidligere har vært deltakere på SMS-varsling FV14ROAN er overført til denne nye tjenesten, sier Ellingsen.

Nye brukere kan melde seg på ved å sende SMS med kodeord TM FV6312ROAN til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du er påmeldt tjenesten.

Ønsker du senere å melde deg av tjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV6312ROAN STOPP til 26112.