Statens vegvesen skal på vegne av Trøndelag fylkeskommune bygge 2,7 kilometer ny fv. 6312 (tidligere fv. 14) i Roan kommune.

Prosjektet består av 1,1 kilometer veg i dagen og to tunneler; Måviktunnelen (920 meter) og Berfjordtunnelen (670 meter), totalt 2,7 kilometer. Ca. 380 kjøretøy passerer på strekningen hvert døgn.

- Dagens veg langs Berfjorden er svært rasutsatt. Fjellsidene langs fjorden er høye og bratte. Derfor blir mye av den nye vegen lagt i tunnel, forklarer byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen.

Stor interesse blant entreprenørene

Tidligere i høst lyste Statens vegvesen ut prosjektet på anbud. Fristen for å levere tilbud var onsdag 12. desember, og seks entreprenører meldte sin interesse for å bygge den nye vegen.

Følgende entreprenører har levert tilbud:

  • Bertelsen og Garpestad AS - 239 881 356 kr
  • Betonmasthæhre Anlegg AS - 230 660 495 kr
  • Implenia AS - 227 599 121 kr
  • Johs. J. Syltern AS - 230 815 629 kr
  • Leonard Nilsen og Sønner AS - 273 935 344 kr
  • Tore Løkke AS - 262 355 046 kr

Framdriftsplan

- Nå skal vi bruke de neste ukene på å vurdere de innkomne tilbudene og foreta en firmaevaluering. Deretter skal vi innstille en entreprenør. Vi håper å kunne signere kontrakten i løpet av januar neste år, for deretter å kunne starte med tilrigging og oppstart av anleggsarbeidet i løpet av februar, sier Ellingsen.

Den nye vegen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2020.

Stengt veg i anleggsperioden

- Vi vil ha behov for å stenge fv. 6312 i perioder mens anleggsarbeidet pågår. Vi vil etablere et SMS-varsel der vi orienterer i forkant om når vegen blir stengt. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg oppstart, sier Ellingsen.