Prosjektets har knyttet øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune. Bjarkøyforbindelsene består av:

  • Undersjøisk tunnel mellom Grytøy–Bjarkøy (3250 m)
  • Sjøfylling/bru mellom Grytøy–Sandsøy (900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt tre lavbruer på 44, 66 og 66 meter)
  • Ny veg på Grytøy (2000 m)
  • Ny veg på Sandsøy (400 m)
  • Ny veg på Bjarkøy (200 m)