For blant annet å legge bedre til rette for syklister i tunnelen, skal det legges en langsgående rist på sluket som går langs vegbanen, slik at sykkeldekk og evt. andre ting ikke kiler seg fast underveis.

For å ikke hindre trafikken mer enn nødvendig, så gjøres dette arbeidet midt i uka og på natten.

Slik stenger vi

Tunnelen blir stengt i tre netter:

  • Tirsdag 7. mai – kl. 00.00-05.00
  • Onsdag 8. mai – kl. 00.00-05.00
  • Torsdag 9. mai – kl. 00.00-05.00

Det er ingen gjennomkjøring i dette tidsrommet, men nødetatene kan passere ved behov.

Oppdaterte trafikkmeldinger

Du kan hele tiden finne oppdaterte trafikkmeldinger på nettsidene til vegtrafikksentralen, 175.no, eller ved å ringe telefon 175.