Brua gir gode og sikre forhold for myke trafikanter, samt en avklart løsning med tanke på båttrafikk under brua.

Den nye brua har høye estetiske kvaliteter, plass til to kjørefelt og omtrent tre meter bredt fortau på begge sider. Seilingshøyden skal være høyere enn den gamle brua, opp mot 3,5 meter.