Tirsdag morgen var det altså nærmere 250 fremmøtte i alle aldre, som trosset vind og regn for å overvære åpningen av den nye brua i Flekkefjord.

Fv. 44 Flekkefjord bybru - prosjektside på vegvesen.no

Det er ikke sjeldent regionvegsjefen har anledning til å være den som får æren av å åpne nye veger, bruer eller tunneler, men denne gangen var nok litt spesiell da Kjell Inges mor, Marit, er fra nettopp Flekkefjord. Davik takket først og fremst befolkningen i byen for at de viste tålmodighet og forståelse under byggefasen. Han takket også entreprenørene Skanska AS og Br. Thorkildsen AS, samt konsulentfirma Norconsult for god prosjektering.

Regionvegsjefen benyttet også anledningen til å gi ros til sin egen organisasjon:

- Det har vært veldig gøy å følge med på det gode arbeidet dere har gjort her i Flekkefjord, og hvordan dere taklet utfordringene som dukket opp underveis, og  denne dagen kan vi levere et flott byggverk som brua hadde blitt, til både vegeier, fylkeskommunen og til Flekkefjord by, sa Davik.

Se opptak av direktesending fra åpningen på Facebooksiden til prosjektet

I tillegg til regionvegsjefen var det fylkesordfører Terje Damman og ordfører i Flekkefjord, Jan Sigbjørnsen som holdet taler i forkant av snorklipping og påfølgende servering av kake, boller, brus og kaffe til alle fremmøtte.

Elever fra Sunde skole først over brua

Det var mange tydelig fornøyde førsteklassinger fra brunabo Sunde skole som var de første til å gå over brua etter snorklippingen. Deretter var det andre trafikanters tur.

- Det er en flott bro vi har fått. Noe av det beste er de brede fortauene som gjør at folk med rullestol også kan komme seg over, sa bilist Finn Arne Eie, etter at han hadde fått blomster av fylkesordfører Terje Damman.

Godt samarbeid med entreprenørene

Prosjektleder Steinar Jakobsen og byggeleder Geir Norum takket for godt samarbeid og overrakte blomster til entreprenørene Skanska og Br. Thorkildsen AS inne på Maritime Fjordhotell etter at åpningsseremonien ute var over.

- På vegne av Statens vegvesen kan jeg si at vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med dere, og måten dere har håndtert alle utfordringene som har vært i prosjektet, sa Jakobsen etterfulgt av applaus fra alle som var til stede. 

 

Prosjektleder Steinar Jakobsen (t.h.) takker Br.Thorkildsen AS for samarbeidet.Prosjektleder Steinar Jakobsen (t.h.) takker Br.Thorkildsen AS for samarbeidet.

 

Byggeleder Geir Norum (t.h.) takker Skanska AS for samarbeidet.Byggeleder Geir Norum (t.h.) takker Skanska AS for samarbeidet.

Representanter for Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune, Br. Thorkildsen AS, Skanska AS og Flekkefjord kommune med den nye bybrua i bakgrunnen.Representanter for Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune, Br. Thorkildsen AS, Skanska AS og Flekkefjord kommune med den nye bybrua i bakgrunnen.