Arbeidet med forprosjekt og reguleringsplanen startet på tampen av januar 2014 og har nå altså kommet i mål, 15 måneder senere.

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet, og ikke minst viktig for Flekkefjord by, sier Harald J. Solvik, planleggingsleder for prosjektet.

Solvik forsikrer om at det skal jobbes like intensivt videre:

- Neste nå er konkurransegrunnlag og komme i gang med byggeplan/detaljprosjektering, samt grunnervervsprosessen. Vi tør fortsatt håpe på byggestart sensommeren 2016, sier han.

Grunnlagsdokumentene for reguleringsplanen finner du her.

Her kan du se 3D-animasjon av den planlagte bruen.