Reguleringsplanen ble vedtatt av Flekkefjords bystyre 7.mai 2015.

Plandokumentene og 3D animasjoner: