Under finner du videoer over hvordan ei fast bru over «Elva» kan se ut.
Legg merke til at det er to tilnærmet like alternativer som fortsatt er under vurdering. Forskjellen ligger i utforming av fortau, det ene alternativet har rett fortau med 3 meter bredde i hele bruas lengde. Det andre alternativet starter og slutter med 3 meter bredde, men på midten er fortau 4 meter bred. Dette gir en større romfølelse på brua, og man kan stå mer uforstyrret og skue utover «Elva» og omgivelsene.

Bru med fortau 3 meter bredde i hele bruas lengde:

 

Bru med utvidet bredde fortau på midten: