Prosjektet består av 18 delprosjekter fordelt i 3 ”pakker”, som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Målet er å bedre veistandarden i regionen og korte ned reisetida til Trondheim. Vinteren 2015 er alle delprosjektene enten bygd, under bygging eller under planlegging.

Klikk her for detaljert oversikt over prosjektene.