En positiv konkurransesituasjon og utviklingsmuligheter for næringslivet på Fosen er en viktig drivkraft i arbeidet.

Prosjektet består av 18 delprosjekter, fordelt i 3 ”pakker”, som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Beløpet skal dekkes ved både fylkeskommunal finansiering (25 prosent) og bompenger (75 prosent). Nord-Trøndelags bidrag av de fylkeskommunale midlene blir 27 prosent og Sør-Trøndelags bidrag blir 73 prosent.

Mer informasjon om bompenger og tegning av avtale, se www.fosenvegene.no.