Bompengeinnkreving

Det er innkreving av bompenger på tre steder:

  • Ferge på strekningen Brekstad-Valset
  • Ferge på strekningen Flakk-Rørvik
  • Bomstasjon på fylkesveg 715 ved Krinsvatn

Innkreving på fergesambandene startet 1.1.12 og på Krinsvatn 7.5.12. Bompengeperioden er fastsatt til 15 år fra åpningsåret. Mer informasjon om bompenger og tegning av avtale, se www.fosenvegene.no.