Etter en gjennomgang av hele strekningen sett under ett, er fem tiltak prioritert, og reguleringsplanarbeidet er satt i gang. De fem tiltakene er (ikke prioritert rekkefølge):

  1. «Olsøytoppen», sving etter toppen av Olsøybakken
  2. Osavatnet-Rødsjø
  3. Krinsvassbrua
  4. Nordsetervatnet
  5. Melanbrua