- I dag er jeg glad, stolt og fornøyd, sa prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen under åpninga av det største av delprosjektene i utbyggingspakken Fosenvegene.

Se glimt fra åpningsarrangementet i videoen nedenfor.

Vegen som åpnet tirsdag var delparsell 1 av den nye hovedvegen. Parsellen går fra Keiserås til kommunegrensa mellom Rissa og Leskvik (se kart nedenfor).

Anleggsarbeidet på delparsell 2, den 3,2 km lange strekningen fra kommunegrensa Rissa/Leksvik til Olsøykrysset pågår for fullt, og forventes å være ferdig bygd neste sommer. Da vil nyvegen over Kråkmo være komplett.