– Vi er godt fornøyd med å ha fått fem tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Den nye brua blir 54 meter lang og kommer til å bli lagt omtrent på samme sted som dagens bru, men flyttet litt nedover og dreid noe i forhold til dagens beliggenhet for å få en bedre veglinje inn mot brua fra begge sider. Brua blir 14 meter bred, hvorav 7,5 meter er kjørebredde, samt fortau på begge sider.

Prosjektet innebærer også ca. 650 meter ny veg, hovedsakelig på sørsiden av brua.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

  • Norwegian Rock Group – 31.647.291 kroner
  • Johs. J. Syltern – 34.025.135 kroner
  • Tore Løkke – 34.452.110 kroner
  • PEAB – 32.207.652 kroner
  • Farbu og Gausen – 45.009.028 kroner

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av august, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i september, sier Rovik.

Byggetid for prosjektet er om lag et år med antatt ferdigstillelse høsten 2016.

Statens vegvesen bygger Fosenvegene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.