- Prosjektet har vært ganske krevende med blant annet brubygging på kvikkleire. Men anleggsarbeidet har gått svært bra takket være svært god innsats av entreprenøren Syltern, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Værforholdene har også vært gunstige i store deler av anleggsperioden.

- Den milde høsten vi har hatt til nå, gjorde at vi rakk å få lagt det første asfaltlaget før vinteren. Det er ikke ofte vi kan legge asfalt midt i november i Trøndelag. Det er også gunstig å ta i bruk den nye vegen slik at trafikantene unngår «omkjøringen» rundt den gamle og smale Skolabakken gjennom vinteren. Det har trafikanter i området fortjent etter det som har vært av heft og dårlig vegstandard på grunn av anleggsarbeidene våre, sier Edvardsen.

I juni 2015 åpnet delparsell 1 av nyvegen da den 13,6 km lange strekningen fra Keiserås til kommunegrensa Rissa/Leksvik sto ferdig. Nå åpner delparsell 2, og den nye vegen mellom Keiserås og Olsøy er komplett. Den nye vegen har tatt over som fv. 715, og er om lag 8,5 km kortere enn gamlevegen om Rissa. Gamlevegen blir fra nå av hetende fv. 720.

- Videre framover vil vi bruke vinteren og våren på å gjøre ferdig området utenfor sjølve vegbanen. I tillegg inneholder kontrakten også utretting av en skarp sving på toppen av Olsøybakken. Dette arbeidet vil også fortsette gjennom vinteren, sier Edvardsen.

Dette har blitt gjort siden oppstarten av anleggsarbeidet i begynnelsen av september 2014:

  • Bygd 3,2 km ny veg
  • Bygd to bruer
  • Sprengt og flyttet ca. 300 000 m3 med fjell
  • Flyttet ca. 50 000 m3 jordmasser
  • Sikret ca. 15 000 m2 fjellskjæringer
  • Lagt ca. 2,5 km med rørledninger