Grunneieroversikten i reguleringsbeskrivelsen er korrigert etter innspill og ligger i dokumentet: "Reguleringsbeskrivelse og bestemmelser", vedlagt under.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 23.11.2011 - 06.01.2012 på følgende steder:

Høringsmyndigheter og berørte grunneiere blir også varslet pr. brev.

Frist for å komme med skriftlige merknader til planforslaget er 06.01.2012, og merknader sendes til Agdenes kommune, 7316 Lensvik eller på e-post til postmottak@agdenes.kommune.no.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Agdenes kommune v/ Bertil Meland
e-post bertil.meland@agdenes.kommune.no
tlf. 72492235

Statens vegvesen v/ Magnhild Rømyhr
e-post magnhild.romyhr@vegvesen.no
tlf. 72582753/ 90076924

Statens vegvesen vil fra og med desember ha kontordag på rådhuset hver onsdag, og vil kunne svare på spørsmål fra publikum.