Stengt veg i inntil 30 minutter

- Entreprenøren har anledning til å stenge vegen i inntil 30 minutter. Stengingene vil bli lagt til tidspunkt på døgnet når minst mulig trafikk blir berørt, det vil si utenfor normal rushtid (morgen/ettermiddag). Det kan også bli behov for nattestenging, men dette er ikke avklart ennå, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

I perioder vil vegen gjennom anleggsområdene også bli innsnevret til ett kjørefelt og ha lysregulering.

Gratis SMS-varsling

Statens vegvesen har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om når vegen er stengt. Alle stenginger over 15 minutter vil bli varslet på SMS.

For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV710BJUGN til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du er påmeldt tjenesten.

Ønsker du senere å melde deg av tjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV710BJUGN STOPP til 26112.

De nye vegene skal være ferdig bygd høsten 2018 med ferdigstillelse av sidearealer våren 2019.