De to prosjektene er 4,6 kilometer ny fv. 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan.

– Fem entreprenører leverte tilbud på ny fv. 723 og seks på tunnelen i Roan. Vi er godt fornøyd med antall tilbud på jobbene. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Fv. 723 Herfjord-Ryssdalen

Ny fv. 723 skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord i Åfjord kommune.

Prosjektet består av 3,2 kilometer veg i dagen, Ryssdalstunnelen (lengde 760 meter), Herfjordstunnelen (lengde 590 meter) og Ryssdalsbrua (lengde 145 meter), totalt 4,6 kilometer.

Prosjektet er finansiert med statlige rassikringsmidler, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statkraft og Åfjord kommune.

Disse fem entreprenørene leverte tilbud:

 • Tore Løkke AS - 288 297 802 kr
 • AF Lemminkainen – NRCRE - 323 231 354 kr
 • Aldesa - 316 536 611 kr
 • Bertelsen og Garpestad - 279 546 603 kr
 • Johs J Syltern - 279 362 658 kr

Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden

Den nye tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan blir ca. 550 meter lang. Ny tunnel vil redusere dagens strekning med ca. en kilometer og vegstandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt veg reduseres.

I tillegg til tunnelen innebærer prosjektet å bygge i underkant av en kilometer med veg i dagen. Vegen skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensa blir 80 km/t.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Disse seks entreprenørene leverte tilbud:

 • Flage Maskin AS - 119 797 041 kr
 • Bertelsen og Garpestad/Metrostav - 109 487 956 kr
 • AF Lemminkainen - 131 183 868 kr
 • Johs. J syltern /Kruse Smith - 99 815 218 kr
 • Aldesa - 116 701 690 kr
 • Tore Løkke AS - 111 064 905 kr

Oppstart anleggsarbeid i løpet av høsten

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av oktober, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet oktober/november, sier Moe.

- Ny fv. 723 skal stå ferdig høsten 2019, mens ny fv. 14 skal være ferdig innen utgangen av 2018, sier Moe.