Statens vegvesen har en gratis tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om stenging av veger og andre forhold knyttet til anleggsarbeidet.

Fv. 715 turbintransport Statkraft

Statkraft skal fra våren 2018 og i tida framover frakte turbiner på fv. 715 til vindkraftutbygging. De har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om når og hvor denne transporten foregår.

For å melde deg på, sender du en SMS med kodeord TM FV715STATKRAFT til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du abonnerer.

Ønsker du å melde deg av varslingstjenesten? Send: TM FV715STATKRAFT STOPP til 26112.

Fv. 723 Herfjord-Ryssdal

Les mer om SMS-varsel på denne strekningen her.

Fv. 14 Roan

I forbindelse med anleggsarbeidet på fv. 14 i Roan vil Statens vegvesen periodevis ha behov for å stenge vegen på grunn av sprengninger. 

Statens vegvesen har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om når vegen er stengt.

For å melde deg på, sender du en SMS med kodeord TM FV14ROAN til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du abonnerer.

Ønsker du å melde deg av varslingstjenesten? Send: TM FV14ROAN STOPP til 26112.

Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn

I forbindelse med sprengningsarbeid og trafikkomlegginger vil Statens vegvesen ha behov for å stenge vegstrekningene i kortere perioder.

Statens vegvesen har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om når vegen er stengt. Alle stenginger over 15 minutter vil bli varslet på SMS.

For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV710BJUGN til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du er påmeldt tjenesten.

Ønsker du å melde deg av varslingstjenesten? Send: TM FV710BJUGN STOPP til 26112.

Fv. 193 Verrabotn-Meltingen

I forbindelse med anleggsarbeidet på fv. 193 Verrabotn-Meltingen vil Statens vegvesen periodevis ha behov for å stenge vegen på grunn av sprengninger. 

Statens vegvesen har en gratis SMS-tjeneste hvor du som trafikant kan få varsel om når vegen er stengt.

For å melde deg på, sender du en SMS med kodeord TM FV193MELTINGEN til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du abonnerer.

Ønsker du å melde deg av varslingstjenesten? Send: TM FV193MELTINGEN STOPP til 26112.

Fv. 715 Nordsetervatnet

I forbindelse med anleggsarbeidet på fv. 715 ved Nordsetervatnet vil Statens vegvesen periodevis ha behov for å stenge vegen på grunn av sprengninger. 

For å melde deg på denne gratistjenesten, må du sende en SMS med kodeord TM FV715ÅFJORD til 26112. Du mottar straks en bekreftelse på at du abonnerer.

Ønsker du å melde deg av varslingstjenesten? Send: TM FV715ÅFJORD STOPP til 26112.