Prosjektet er delt i to delparseller:

1) Keiserås-Rissa grense

13,6 kilometer ny veg.

Anleggsarbeidet tok til våren 2013. Parsellen åpnet 30. juni 2015.

2) Leksvik grense-Olsøy

3,2 kilometer ny veg.

Anleggsarbeidet tok til høsten 2014, og er forventet ferdig sommeren 2016.

Få SMS-varsel om stenging av vegen i forbindelse med anleggsarbeidet.