Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

Prioriterte delstrekninger

I 2015 ble det gjennomført et forprosjekt på hele strekningen fv. 14 Reppkleiv-Roan for å kartlegge de mest problematiske delstrekningene.

Innenfor den økonomiske rammen er det rom for å bygge tunnel fra Sumstad til Hellfjorden.

Framdrift

Arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern og Kruse Smith ble tildelt oppdraget. Anleggsarbeidet startet høsten 2017.

Få varsel på SMS om når vegen er stengt.

Dagens standard

Store deler av strekningen har en standard som gjør at framkommelighet og sikkerhet ikke er tilfredsstillende. Det er varierende vegbredde, uheldige stigninger og flere partier med høye fjellskjæringer. Strekningen er rasutsatt.