Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 108 (Kråkerøyveien) fra krysset mellom Kråkerøyveien og Trolldalen og fram til krysset mellom Kråkerøyveien og Kjerreveien på Kjøkøy.

Prosjektet er satt på vent. Statens vegvesen skal først avklare hvilken type bru skal være aktuell, en gang- og sykkelbru eller en ny kjørebru med sykkelfelt og fortau.