Prosjektene i fylkesveg 114 Tverrforbindelsen i Våler og Sarpsborg kommune:

  • Kommunegrense-Trøskenveien 149 (900 meter)
  • Kommunegrense Våler–Børrehytta (1 200 meter)
  • Haug–Ramberg (1 000 meter)
  • Bjønnebråtan–Løkkeåsen (400 meter)
  • Torskenesveien–Bjørnlandevja (1 600 meter)

Reguleringsplaner for de fem strekningene er vedtatt.