Prosjektet er delt i to strekninger:

  • Den første starter øst for Mørkelva ved gamle Nordbybråten asylmottak og slutter ved avkjøringen til Fosseberget.
  • Del to starter etter svingen etter Svinndal kirkegård og avsluttes ved gamle Nordby meieri, krysset mellom fylkesveg 115 og fylkesveg 114.

Totalt er strekningen på 14 km.

Langs strekningene skal det reguleres inn en sikkerhetssone på hver side av fylkesvegen. Hensikten med å regulere en sikkerhetssone er å gi anledning til å rydde sidehinder som f.eks. trær og fjellknauser, samt grøfting og utbedring av skulder. Dette gjøres for å bedre trafikksikkerheten til trafikantene.

Forsidebilde fylkesveg 115 Skjønnerød–Nordby

Fylkesveg 115 - Løkkeberg bru (Foto: Anne Sofie Lileng)