Fylkesveg 115 Tverrforbindelsen er en av tverrforbindelsene mellom E6 og E18.