Formålet med planen er å grøfte, hogge skog og å fjerne fjellknauser langsmed fylkesvegen for å bedre trafikksikkerheten på strekningen. Dette som et ledd i å etablere en mer trafikksikker forbindelse mellom E6 og E18 i Østfold.
Dette prosjektet er en av totalt seks parseller med samme formål for tverrforbindelsen på fylkesveg 114 og 115.

Plandokumentene

Plandokumentene er tilgjengelige som vedlegg til denne siden, se under "Last ned".

Merknader

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig innen 28. august 2015. Send merknadene til:

Eventuelle spørsmål og henvendelser vedrørende prosjektet kan rettes til Lene Hermansen på tlf. 993 25 368 og/eller e-post: lene.hermansen@vegvesen.no