Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for en strekning på ca. 750 meter langs fylkesveg 115, mellom Askim kommunegrense og Riukveien.

Målet med prosjektet er å bedre forholdene for trafikantene på ulykkesutsatte strekninger. Dette gjøres ved å grøfte, hogge skog og fjerne utstikkende fjellknauser langsmed fylkesvegen.

Innspill

Send innspill skriftlig innen 27. mars 2015 til

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du kontakte Lene L. Hermansen på tlf. 993 25 368 og e-post: lene.hermansen@vegvesen.no