I januar 2018 starter byggingen av to gang- og sykkelveier langs deler av Skjebergveien og Rokkeveien. Det blir også ny gatebelysning og oppgraderte bussholdeplasser langs de to strekningene. Samtidig utføres noe vann- og avløpsarbeid for Sarpsborg kommune. Arbeidene skal være ferdige høsten 2019.