Fylkesveg 118 er en av de viktigste ferdselsårene i Sarpsborg, og hovedforbindelsen til Sarpsborg sentrum fra øst. St. Marie gate bru er den vestligste av de fem bruene som går over Sarpefossen, og er opprinnelig bygget i 1933. Brua er i dårlig stand og må i løpet av få år byttes ut med en ny bru. Det foreligger en ferdig reguleringsplan, men det er foreløpig ikke fastsatt noe tidspunkt for bygging av ny St. Marie gate bru.