Fylkesveg 118 er en av de viktigste ferdselsårene i Sarpsborg, og hovedforbindelsen til Sarpsborg sentrum fra øst. St. Marie gate bru er den vestligste av de fem bruene som går over Sarpefossen, og er opprinnelig bygget i 1933. Brua er i dårlig stand og må i løpet av få år byttes ut med en ny bru. Bygging av ny St. Marie gate bru vil etter planen ha oppstart i 2018.