Det skal planlegges og reguleres for en undergang for gående og syklende under fylkesveg 118 mellom Tuneveien og Hundskinnveien. Undergangen skal inngå som en del av sykkelrute 1 i Sarpsborg.

Dette prosjektet er satt på vent til det bevilges midler.