Det planlegges tiltak for syklister i Klostergata/Ryggeveien på strekningen mellom Dyreveien og Melløs stadion. Det skal vurderes ulike løsninger hvorav tosidig sykkelfelt er ett av alternativene.