Langs Jonas Lies gate i nordgående kjøreretning skal det etableres en gateterminal for busser som kjører nordover. Denne terminalen vil sikre effektiv kollektivbetjening når flere busser skal pendle i og gjennom Lillestrøm fra sommeren 2019.

Fv. 120 Gateterminal Jonas Lies gateFv. 120 Gateterminal Jonas Lies gate (Illustrasjon: Sweco)