Det er behov for at sikre gang- og sykkeltrafikken for eksisterende bebyggelse til og fra Maura barneskole mot øst. Strekningen er en forlengelse av eksisterende tilbud og er ca. 600 m lang.

Planen er en del av skolevegssatsingen til Akershus fylkeskommune om å trygge skoleveger. Behovet for å trygge skolevegene i området er stort, og det er foretatt en omfattende registrering av skoleveger i Akershus i regi av Statens vegvesen i perioden 2012–2014. Strekningen er prioritert på 1. plass i rapporten «Trygging av skoleveger i Akershus» (2014) for Nannestad kommune og er topp-prioritert fra kommunen.