Statens vegvesen har planlagt gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 Nedre Rælingsveg ved Hektneråsen og på strekningen Grinitørje-Tvetertørje.  Reguleringsplanen ble vedtatt av Rælingen kommune i september 2017. I april 2019 startet byggingen av gang- og sykkelvegen på de to strekningene. Byggearbeidene vil ferdigstilles høsten 2020.

Prosjektet vil gi om lag 2,2 kilometer ny gang- og sykkelveg. Det gjør at en god del skolebarn vil få nytte av gang- og sykkelvegen til de nærliggende skolene. Prosjektet vil også gi sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Tomter i Rælingen og Oslo, Fjerdingby, Strømmen og Lillestrøm. 

Gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 120 Nedre Rælingsveg er en del av prosjektet om Trygging av skoleveger i Akershus.