Statens vegvesen er i gang med å forberede en utbedring av Storgata i Lillestrøm på strekningen fra lyskrysset ved Parkalléen til og med bebyggelsen nord for Vestbygata. Utbedringen er ønsket fordi strekningen har dårlig standard og feil tverrfall slik at det ved regnvær kan stå mye vann i vegen. Storgata vil også bli universelt utformet slik at alle mennesker uavhengig av funksjonsevne kan ta seg frem på strekningen. Samtidig som utbedringen av Storgata gjennomføres, vil Skedsmo kommune bytte vann- og avløpsledninger.

Utbedringen av Storgata vil gi ei gate med god overvannshåndtering og ei gate som alle mennesker uavhengig av funksjonsevne kan ta seg frem på. Dette vil bidra til at gata blir mer attraktiv å bruke slik at flere ønsker å gå, sykle eller bruke kollektive transport.