Presentasjonen fra grunneiermøtet kan lastes ned under. Du finner også en illustrasjon som viser hvilken av Storgata som skal utbedres.

Oppstart høst 2019/vår 2020

Utbedringen av Storgata vil starte høsten 2019 eller våren 2020, og anleggsperioden vil vare i cirka to år. Frem til byggestart vil det foregå byggeplanlegging og gjennomføring av grunnerverv.

Storgata stenges for gjennomkjøring

I anleggsperioden vil Storgata stenges for gjennomkjøring, men utbedringen vil gjøres etappevis. Som en del av byggeplanleggingen arbeider Statens vegvesen med faseplaner og vurderer konsekvenser for trafikkavviklingen i anleggsperioden.

Bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten

Storgata har store ujevnheter som følge av skjeve setninger, og det er mye vann i gata ved regnskyll. Gjennom utbedringen av Storgata vil forholdene for gående og syklende bedres og bussholdeplassene gjøres tryggere. Utbedringen av Storgata bedrer derfor trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.