Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune legger i samarbeid med Trøgstad kommune et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å grøfte, hogge skog, fjerne fjellknauser langs vegen og forsterke vegens kjørebane og kanter. Dette gjøres for å forbedre dekkelevetiden på denne strekningen.

Det skal legges asfalt i løpet av 2018.