- Vi skal blant annet fjerne fjellknauser inntil vegen, legge nye grøfter, forsterke kjørebanen og utvide vegskuldrene, sier Cecilie Agnalt, nestleder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. – Dette vil gjøre det tryggere å ferdes på strekningen, samtidig som det forlenger levetiden på asfalten.

De forberedende arbeidene er i gang. Rydding av skog langs strekningen har allerede pågått en ukes tid.
- Vi hogger alle trærne innenfor en sikkerhetssone på fem meter på hver side av vegen. Dette gjør vi for å bedre sikten og fjerne farlige sidehindre for trafikantene, forteller Renate Greager, byggeleder i Statens vegvesen. - Det bidrar også til færre skyggepartier slik at vann og slaps på vegen tørker fortere og ikke skaper glatte områder.

Trehogsten er dessuten nødvendig for å gjøre plass til utvidelsen av vegskuldre og grøfter.

Trafikkavvikling
Vedlikeholdsarbeidet skal utføres på dagtid. I hele perioden vil det være lysregulering med et kjørefelt åpent for trafikk forbi stedet hvor det jobbes. Ved sprenging av fjellknauser blir vegen helt stengt i perioder på cirka 15-20 minutter.

Arbeidene skal etter planen være ferdig i løpet av 2017. Strekningen vil få ny asfalt i løpet av 2018, når underlaget har fått satt seg.

Det er Askim entreprenør som skal utføre jobben. Statens vegvesen er byggherre på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saken er oppdatert 23. mai 2017.