Forslag til reguleringsplan var ute til offentlig ettersyn i perioden 14. mars 2016 til 29. april 2016.