Formålet med planen er å grøfte, hogge skog, fjerne fjellknauser langs vegen og forsterke vegens kjørebane og kanter. Dette gjøres for å øke dekkelevetiden på denne strekningen og bedre trafikksikkerheten.

Reguleringsplanen for fylkesveg 124 mellom Askim grense og fylkesveg 689 (ca. 6,5 km) ble godkjent av Eidsberg kommune i januar 2018.