Planen er å etablere en gang- og sykkelveg langs fylkesveg 128 fra Slitu-krysset i Eidsberg kommune til Sekkelsten-krysset i Askim kommune. Bussholdeplassene langs strekningen skal få en universell utforming og oppgraderes til dagens standard.