Gang- og sykkelvegen skal gi myke trafikanter en trafikksikker og trygg ferdsel langs gjeldende strekning. Stoppesteder for buss langs strekningen oppgraderes og blir universelt utformet.

Detaljreguleringsplanen er lagt ut

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"

Merknader

Eventuelle uttalelser til planen sendes innen 12. mai 2016 til:

Uttalelser merkes med «Fv.128 Gsv, Slitu-Sekkelsten v/Lene Lima».

Detaljreguleringsplanen med innkomne uttalelser behandles av Askim kommune og Eidsberg kommune når offentlig ettersyn er avsluttet.

Kontaktperson i Statens vegvesen er Lene Lima: e-post: lene.lima@vegvesen.no tlf: 922 11 827 (tirs-fre).