Vi skal bygge og utbedre totalt 2,6 kilometer gang- og sykkelveg langs fylkesveg 12 mellom Almlia og Alteren i Rana kommune. Entreprenør er Bertelsen & Garpestad AS, mens Statens vegvesen er byggherre på vegne av Nordland fylkeskommune.

Byggearbeidet startet i januar 2019 og prosjektet vil være ferdig i begynnelsen av november samme år.