Vi skal bygge og utbedre totalt 2,6 kilometer gang- og sykkelveg langs fylkesveg 12 mellom Almlia og Alteren i Rana kommune. Entreprenør er Bertelsen & Garpestad AS og spaden går i jorda i løpet av januar 2019.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Nordland fylkeskommune.